Close

Place of Interest

S.No. Place Distance Form Faridkot
1 Raj Mahal 2Kms
2 Qilla Mubarak 2Kms
3 Darbar Ganj 1Kms
4 Gurdwara Guru Ki Dhab 25Kms
5 Gurdwara Godavarisar 20Kms
6 Gurudwara Godari Shaib 5Kms