Close

Hospital

PHC Bajakhana

Dr Avatarjeet Singh (SMO),Village Bajakhana (Faridkot)

Phone : 98784-29772
Pincode: 151203

PHC JAND SAHIB HOSPITAL

Dr Rajiv Bhandri,Faridkot

Phone : 98150-99600
Pincode: 151212