Close

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾੱਕਡਾਊਨ 5.0 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 01/07/2020 31/07/2020 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ

26/12/2019 30/12/2020 ਦੇਖੋ (425 KB) ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਿਲ ਇੰਪੈਰਟ ਅਸੈਸਮੈਟ ਰਿਪੋਰਟ (3 MB)
ਖਰੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ। 26/12/2019 30/12/2020 ਦੇਖੋ (425 KB) ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਿਲ ਇੰਪੈਰਟ ਅਸੈਸਮੈਟ ਰਿਪੋਰਟ (3 MB)
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਸਮੱਗਰੀ। 01/02/2020 30/10/2020 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਮਿਤੀ 01.09.2019 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ।

ਮਿਤੀ 01.09.2019 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ।

05/03/2020 01/09/2020 ਦੇਖੋ (946 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ