Close

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ

26/12/2019 30/12/2020 ਦੇਖੋ (425 KB) ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਿਲ ਇੰਪੈਰਟ ਅਸੈਸਮੈਟ ਰਿਪੋਰਟ (3 MB)
ਖਰੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ। 26/12/2019 30/12/2020 ਦੇਖੋ (425 KB) ਡਰਾਫਟ ਸੋਸ਼ਿਲ ਇੰਪੈਰਟ ਅਸੈਸਮੈਟ ਰਿਪੋਰਟ (3 MB)
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਸਮੱਗਰੀ। 01/02/2020 30/10/2020 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ