Close

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
Food Preparedness Guidebook

Food Preparedness Guidebook

04/07/2024 30/09/2024 ਦੇਖੋ (7 MB)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਖੇਤਰ/ਪਾਰਕ/ਗਰੀਨ ਪੱਟੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਖੇਤਰ/ਪਾਰਕ/ਗਰੀਨ ਪੱਟੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

16/05/2024 16/11/2024 ਦੇਖੋ (642 KB)
30-01-2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ OA NO. 2022 ਦੇ 378 ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ

30-01-2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ OA NO. 2022 ਦੇ 378 ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ

09/05/2024 09/08/2024 ਦੇਖੋ (505 KB)
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

28/02/2024 28/02/2025 ਦੇਖੋ (177 KB)
ਮਿਤੀ 27-05-2023 ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ ਸਬੰਧੀ

ਮਿਤੀ 27-05-2023 ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ ਸਬੰਧੀ

26/07/2023 26/07/2024 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

07/07/2023 07/07/2024 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ