Close

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ)

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://uidai.gov.in/

ਸਥਾਨ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਰੀਦਕੋਟ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151203