Close

ਕੋਰਟ ਕੇਸ

ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੇਖਣਾ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਵਿਜ਼ਿਟ: https://phhc.gov.in/home.php?search_param=case

ਸਥਾਨ : ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਰੀਦਕੋਟ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151203