Close

ਬੈਂਕਾਂ

ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਬੈਂਕ

ਨੇੜੇ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ੋਨ : 01639-501555
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.icicibank.com/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਬੈਂਕ

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ

ਓਪੀਪੀ ਬਲਬੀਰ ਬਸਤੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ੋਨ : 01639-251358
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.axisbank.com/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਬੈਂਕ

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ

ਨੇੜੇ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ੋਨ : 01639-251274
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.hdfcbank.com/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀੰਡ ਬੈਂਕ

ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ੋਨ : 01639-502076
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.psbindia.com/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.pnbindia.in/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਬੈਂਕ

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ

ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਫ਼ੋਨ : 01639-251168
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.unionbankonline.co.in/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਬੈਂਕ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://www.onlinesbi.com/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਬੈਂਕ