Close

ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਜੰਡਮ 16/07/2020 24/07/2020 ਦੇਖੋ (490 KB) ਸ਼ੁੱਧਤਾ (211 KB)
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 08/07/2020 17/07/2020 ਦੇਖੋ (450 KB) MGNREGA Guideliness (467 KB) Application Form (270 KB)
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ

ਟੈਸਟ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲਤਵੀ

08/07/2020 17/07/2020 ਦੇਖੋ (450 KB) Guideliness regarding MGNREGA Recuirtment (436 KB) Application Form (270 KB) Manrega Recuirtment Postpone Till Further Orders. (193 KB)
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾੱਪ ਸੈਂਟਰ

24/02/2020 13/03/2020 ਦੇਖੋ (271 KB) ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ (707 KB) ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (707 KB)
ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ

ਆੱਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫਤਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆੱਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਕੋਰੀਗੈਂਡਮ ਰੈਗੂ. ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ

1. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।

2.ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਡੀ.ਓ.ਬੀ.), ਸੰਪਰਕ / ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3.ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ’ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

4.ਇਸ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5.ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ / ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6.ਜੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੋ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7.ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਜ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰੇ (ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ) ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆੱਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਟੈਸਟ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲਤਵੀ

ਨੋਟ: – ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

22/11/2019 17/12/2019 ਦੇਖੋ (517 KB) Corrigendum reg. Examination Fees Submission. (34 KB) ਟੈਸਟ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲਤਵੀ (407 KB)
ਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਮਿਤੀ 21.02.2019 – ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਪੋਸਟਪੋਨ

ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 21.02.2019 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ID ਸਬੂਤ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਲਿਆਉਣ। ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਪੋਸਟਪੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼।

ਨੋਟ: – ਨਿਯਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਚੈੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰੱਖੋ।

18/02/2019 21/06/2019 ਦੇਖੋ (208 KB) Important instructions (54 KB) Test has been Postpone (42 KB) Test Postpone Till Further Orders (35 KB)
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ

22/02/2019 05/03/2019 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

PSLRM ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ BPM, CC, MIS ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰ ਮਿਤੀ 11/12/2018 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

26/10/2018 24/12/2018 ਦੇਖੋ (2 MB) List of Qualified Candidates (774 KB) ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈਅੲ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਬੀਪੀਐਮ, ਸੀਸੀ, ਐਮਆਈਐਸ) ਲਈ ਪੇਪਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। (131 KB)
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅੋਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਇਕ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

18/10/2018 30/11/2018 ਦੇਖੋ (696 KB) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (520 KB)