Close

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਮਿਤੀ 01.09.2019 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ।

ਮਿਤੀ 01.09.2019 ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ।

05/03/2020 01/09/2020 ਦੇਖੋ (946 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾੱਕਡਾਊਨ 5.0 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 01/07/2020 31/07/2020 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਕੋਵਿਡ -19 ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ 03/07/2020 31/07/2020 ਦੇਖੋ (226 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਾੱਕਡਾਊਨ 5.0 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਨੰ. 491) 13/07/2020 31/07/2020 ਦੇਖੋ (595 KB)
ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫੇਅਰ (ਹਾਈ ਐਂਡ ਜੌਬਸ) ਦਾ ਸਥਾਨ। 04/03/2020 01/07/2020 ਦੇਖੋ (136 KB)
ਮਿਤੀ 01.06.2020 ਤੋਂ 30.06.2020 ਤੱਕ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (681 KB)
ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਸ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। 08/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (110 KB)
ਸਟਾਲ ਸ਼ਾੱਪ ਸਬੰਧੀ 08/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (122 KB)
ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 08/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (717 KB)
COVID-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫਤਰਾਂ / ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 26/04/2020 31/05/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)