Close

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਿੱਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਿੱਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

03/07/2024 12/07/2024 ਦੇਖੋ (401 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ