Close

ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ।

ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

PSLRM ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ BPM, CC, MIS ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰ ਮਿਤੀ 11/12/2018 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

26/10/2018 24/12/2018 ਦੇਖੋ (2 MB) List of Qualified Candidates (774 KB) ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈਅੲ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਬੀਪੀਐਮ, ਸੀਸੀ, ਐਮਆਈਐਸ) ਲਈ ਪੇਪਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। (131 KB)