Close

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ (ਲਾਕਡਾਉਨ / ਕਰਫਿਊ ) ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ੍ਰਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ (ਲਾਕਡਾਉਨ / ਕਰਫਿਊ ) ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ੍ਰਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ (ਲਾਕਡਾਉਨ / ਕਰਫਿਊ ) ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ੍ਰਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ। 26/03/2020 31/03/2020 ਦੇਖੋ (728 KB)