Close

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ / ਪਲੰਬਰ / ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲਾਕਡਾਊਨ / ਕਰਫਿਉ ਦੌਰਾਨ) ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ / ਪਲੰਬਰ / ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲਾਕਡਾਊਨ / ਕਰਫਿਉ ਦੌਰਾਨ) ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ / ਪਲੰਬਰ / ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲਾਕਡਾਊਨ / ਕਰਫਿਉ ਦੌਰਾਨ) ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 04/04/2020 15/05/2020 ਦੇਖੋ (239 KB)