Close

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ ਅਖਰੀਲੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 12/10/2019 21/10/2019 ਦੇਖੋ (151 KB)