ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭੋ

ਲੱਭੋ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਕੁਲੈੱਕਟਰ ਦਰ ਸਾਦਿਕ 25/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(1 MB)
ਕੁਲੈੱਕਟਰ ਦਰ ਜੈਤੋ 25/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਕੁਲੈੱਕਟਰ ਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 25/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(6 MB)
ਕੁਲੈੱਕਟਰ ਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 25/09/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(5 MB)