Close

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਵੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ