ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ
ਅਹੁਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਐਸ.ਪੀ. (ਡਵੀਜ਼ਨ) ਫਰੀਦਕੋਟ।251290
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਫਰੀਦਕੋਟ252000
ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਫਰੀਦਕੋਟ250731
ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ), ਫਰੀਦਕੋਟ251078
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਫਰੀਦਕੋਟ253150
ਐਸ.ਪੀ. (ਓ)256668
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ), ਫਰੀਦਕੋਟ250920
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ) ਫਰੀਦਕੋਟ251003
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ)251074
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਆਈ.ਬੀ)251028
ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਅਹੁਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ250659
ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ250095
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ250058
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ250947
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ250386
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਹਾਊਸਫੈੱਡ510297
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ250578
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ250348
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ
ਅਹੁਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚੋਣ253602
ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ250116
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਾਦਿਕ221878
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ220270
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੈਤੋ230770
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ250953
ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ255498
ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ250500
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ), ਫਰੀਦਕੋਟ253366
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਫਰੀਦਕੋਟ251071